Voetreflex Massage

Voetreflex Massage bij mensen met ADHD/Dyslexie

Elk deel van het lichaam en elke lichaamsfunctie heeft een eigen reflexpunt in de voet. In de voeten zitten clusters van ultra gevoelige zenuwuiteinden. Door deze punten te stimuleren kan men spanningen opheffen, blokkades opheffen en het lichaam helpen om beter te functioneren. Door de spanning weg te halen wordt het systeem geholpen om waar nodig schadelijke stoffen af te breken, om pijn te verminderen en om de zelfherstellend vermogen van het lichaam te bevorderen. 

Ook kan deze voetreflexmassage helpend zijn bij mensen zonder ADHD en/of Dyslexie, maar met klachten zoals een vol en druk hoofd en/of extreme stress en vermoeidheid. Het brengt rust in je hoofd en een diepe ontspanning voor lichaam en geest.

Wat zijn de effecten?

  • Wegnemen van spanningen

  • Verminderen van prikkelgevoeligheid

  • Ontgiften van het lichaam 

  • Betere samenwerking van linker- en rechterhersenhelft stimuleren

  • Balans en harmonie

Willem Alexanderhof 15

6851 LB  Huissen

Tel: 06-18713920

info@praktijk-puurzijn.nl

  • Facebook
  • Pinterest